"Het is mooi om vandaag veel nieuwe gezichten te zien." Aan het woord is Reinier Gieteling, voorzitter van Industriekring Eekterveld Vaassen (IEV). Tijdens deze druk bezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) stond hij nadrukkelijk stil bij het feit dat er weer een aantal nieuwe leden is bijgekomen bij IEV. "Dat is een prachtige ontwikkeling. Voor het Eekterveld, maar ook voor ons als IEV."

 

De ALV vond overigens plaats op een interessante plek. De brandweer in Vaassen had een ruimte in hun kazerne beschikbaar gesteld waar de jaarlijkse agendapunten in alle rust besproken konden worden. Daarna gaf Bas Treffers, de postcommandant van het brandweerkorps Vaassen, een mooie rondleiding.
Maar eerst nam de voorzitter het woord. Want er was nog veel meer goeds te melden over het afgelopen jaar. "Al onze leden hadden het lekker druk, dat is zeer belangrijk. Maar daarbij hebben we ons het afgelopen jaar op verschillende facetten duidelijk kunnen manifesteren. Zo nemen we bijvoorbeeld actief deel aan het Economisch Platform Epe. Daar hebben we aardig wat punten aangedragen die ons industrieterrein aangaan. Mede door die gesprekken is zelfs al een aantal punten opgepakt door de gemeente. Ik noem de aanpak van de straatverlichting en het verbeteren van de hemelwaterafvoer als concrete verbeteringen."

 

Brandweer Vaassen 1

 

Brandweer Vaassen 2

 

Brandweer Vaassen 3

 

Cleantech Regio

De structurele deelname van enkele IEV-leden bij de overleggen van de Cleantech Regio leveren voor het Vaassense industrieterrein een duurzame visie op voor de toekomst, aldus Gieteling. Deze samenwerking (gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, diverse ondernemers, onderzoeksbureaus en onderwijsinstellingen) moet uiteindelijk zorgen voor een energieneutrale en duurzame economie en samenleving. Daar wil IEV ook stappen maken, vulde penningmeester Mike Tijdink aan. "Hoe gaan wij werken aan verduurzamen en energieneutraal werken? Pakken we het individueel op of gaan we voor een collectieve aanpak? Binnenkort (donderdag 28 maart) wordt daar een presentatie over gegeven bij TPP Special Products aan de Radeweg 23. Alle IEV-leden zijn hier van harte welkom."
Onderwerpen die de komende periode ook nadrukkelijk op de agenda staan? Gieteling viste er twee concrete onderwerpen uit. De verkeersstromen op het industrieterrein en de parkeerproblemen die her en der spelen. "Studenten gaan een onderzoek doen om dit in kaart te brengen. Vervolgens gaan we de resultaten presenteren aan de gemeente. We hopen dat ze daar waar nodig iets aan willen doen."

 


Brandweer Vaassen 4

 

Brandweer Vaassen 5

Brandweer Vaassen 6

Brandweer Vaassen 7

Na het officiële gedeelte volgde de rondleiding en presentatie van postcommandant Bas Treffers. "Het korps Vaassen bestaat alleen uit vrijwilligers", begon hij te vertellen. "Het team in Vaassen bestaat uit 22 heren en één vrouw. Een aantal van hen werkt op het industrieterrein Eekterveld."
Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit, een manschappen- en materieelwagen, een natuurbrandblusvoertuig en een haakarmbakvoertuig. Dat laatste voertuig is voor Vaassen zeer belangrijk. "Natuurlijk zijn alle voertuigen dat, maar in die laatstgenoemde wagen, zitten slangen waarmee we een ruime kilometer kunnen overbruggen om ergens water vandaan te halen. Concreet? Als er op het industrieterrein een brand woedt, dan kunnen we door de inzet van dit voertuig het water uit het kanaal halen. Dat is voor ons (maar voor andere korpsen eveneens, want daar wordt hij ook vaak gebruikt) zeer waardevol." Helemaal op een industrieterrein waarbij de openbare bluswatervoorziening vaak toereikend is.
Tot slot riep Treeffers de aanwezige ondernemers op om na te denken of ze mee zouden willen werken aan een ontruimingsoefening of een andere oefening op een avond. "Zo krijgen wij als korps enerzijds inzicht hoe een bedrijf er uit ziet, maar daarbij zijn die oefeningen op locatie voor ons altijd erg interessant."

Scroll nog even verder voor een aantal extra foto's van de rondleiding bij het brandweerkorps Vaassen:

Brandweer Vaassen 8

Brandweer Vaassen 9

Brandweer Vaassen 10

Brandweer Vaassen 11

Brandweer Vaassen 12

Brandweer Vaassen 13

Brandweer Vaassen 14

Brandweer Vaassen 15

Brandweer Vaassen 16

ook Ondernemen op
het eekterveld?